Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Dane osobowe i prawa autorskie

Żyjemy w dobie nowych technologii i nowych możliwości. Z jednej strony w ciągu kilku ostatnich lat założenie własnego biznesu działającego online stało znacznie łatwiejsze i coraz bardziej powszechne, z drugiej zaś strony na przedsiębiorcach funkcjonujących w Sieci nadal ciąży szereg obowiązków związanych ze świadczeniem usług online- jak chociażby obowiązek stworzenia regulaminu strony oraz regulaminów innych pobocznych usług np. newslettera i czy programów lojalnościowych. Wielu przedsiębiorców zdaje się zapominać o ciążących na nich obowiązkach i wybiera „drogę na skróty” korzystając z przypadkowych regulaminów znalezionych w Sieci, które nie są dostosowane pod względem prawnym do prowadzonej przez nich działalności. Warto jednak zadbać o bezpieczeństwo prawne swojej firmy i zlecić stworzenie prawnikowi dokumentów „szytych na miarę”, tj. takich które w sposób realny zabezpieczą bezpieczeństwo prawne prowadzonej firmy.

Innym obowiązkiem ciążącym nie tylko na firmach z branży e-commerce, ale w zasadzie na każdym przedsiębiorcy jest spełnienie szeregu wymogów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w firmie. Nie ma chyba przedsiębiorcy, który nie przetwarza danych osobowych swoich kontrahentów w związku z prowadzoną działalnością. Warto wspomnieć, że obecnie jesteśmy świadkami rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych- już niedługo (w maju 2018r.) wejdzie w życie unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych- RODO, które wprowadza szereg nowych uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim możliwość nakładania na przedsiębiorców wysokich kar pieniężnych w przypadku nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia. Warto przygotować się zawczasu na nadejście RODO.

Oferujemy również opiekę prawną dla osób z branży kreatywnej (m.in. grafików, muzyków oraz architektów). Opiniujemy i tworzymy umowy pozwalające twórcom na ochronę ich praw, a także pomagamy w przypadkach, kiedy dojdzie do ich naruszenia.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • doradztwo prawne firmom z branży e-commerce (regulaminy stron internetowych, regulaminy newslettera, programów lojalnościowych itp.)
  • ochrona danych osobowych w firmie
  • tworzenie polityk bezpieczeństwa i innych wewnętrznych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w firmie
  • tworzenie projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • doradztwo prawne związane z koniecznością wdrożenia w firmie nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych przewidzianych przez RODO
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw twórców
  • umowy o przeniesienie autorskich prawa majątkowych
  • umowy licencyjne
  • pomoc prawna w sprawach dotyczących naruszeń majątkowych lub osobistych praw autorskich
  • opieka prawna startupów (pomoc w doborze odpowiedniej formy prawnej, rejestracji spółki w KRS, bieżąca obsługa prawna)
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.