Dokumentuj prowadzone leczenie powypadkowe

Pamiętaj, jeśli źle czujesz się po wypadku konieczne jedź na SOR i zrób podstawowe badania. Potem, w zależności od charakteru doznanych przez Ciebie obrażeń ciała, kontynuuj leczenie w poradniach specjalistycznych. Uprzedzając Twoje pytanie- nie, nie musisz korzystać tylko z publicznej służby zdrowia. Jest faktem powszechnie znanym, że na wiele świadczeń specjalistycznych w ramach NFZ trzeba czekać wiele miesięcy (jak choćby wizyta o ortopedy, neurologa czy rehabilitacja).

Natomiast uprzedzam, że nie będzie łatwo. Od wielu lat istnieje spór między towarzystwami ubezpieczeniowymi, a poszkodowanymi co do tego czy ubezpieczyciele powinni zwracać prywatne koszty leczenia powypadkowe. W dużym skrócie ubezpieczyciele twierdzą, że skoro mamy bezpłatną, publiczną służbę zdrowia, to poszkodowani powinni minimalizować koszty poniesione po szkodzie i korzystać z publicznej służby zdrowia. Poszkodowani twierdzą, że nie mają takiego obowiązku i mają prawo leczyć się po wypadku w sposób dla nich najszybszy i najbardziej komfortowy. Sądy powszechne w licznych wyrokach opowiedziały się po stronie poszkodowanych.

Mimo wszystko radzę podchodzić do prywatnego leczenia zdroworozsądkowo i z umiarem.

Zbieraj faktury za leki i prywatne leczenie

Jak wspomniałam powyżej ubezpieczyciel, zgodnie z art. 444 k.c. powinien zwrócić Ci wszystkie koszty leczenie powypadkowego, dlatego zbieraj wszystkie paragony i faktury. Tam gdzie to możliwości staraj się brać imienne rachunki lub faktury VAT, żeby nie było wątpliwości, że faktycznie to Ty te koszty poniosłeś.

Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela jak najszybciej

Nie ma co zwlekać. Czas nie będzie działał na Twoją korzyść.

Odwołuj się

Pamiętaj od każdej decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć reklamację. W praktyce rzadko kiedy ubezpieczyciele w pierwszej decyzji przyznają odszkodowania adekwatne do rozmiaru poniesionej szkody. Natomiast, aby reklamacja odniosła skutek musi ona być dobrze uargumentowana i sporządzona przez profesjonalistę, który zna realia rynku.

Jeśli byłeś uczestnikiem wypadku i potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej zapraszam kontaktu.