Jednym ze świadczeń, którego osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, może dochodzić od ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia, jest zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Warunkiem przyznania takiego odszkodowania jest doznanie osobę poszkodowaną w wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie jest formą pieniężnej rekompensaty za negatywne przeżycia psychiczne i fizyczne doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jego wysokość ustala się indywidualnie i jest zależna od wielu czynników, takich jak:

-rodzaj obrażeń ciała doznanych w wypadku

-schorzenia, na jakie cierpi osoba poszkodowana w następstwie doznanych obrażeń ciała

-długość i intensywność prowadzonego leczenia powypadkowego

-niesamodzielność i zależność od osób trzecich po wypadku

-stres powypadkowy, lęki komunikacyjne i inne negatywne przeżycia psychiczne związane z wypadkiem

-wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem

-wiek osoby poszkodowanej

-indywidualna uwarunkowania i sytuacja życiowa osoby poszkodowanej

Obowiązkiem ubezpieczyciela jest przyznanie zadośćuczynienie w wysokości adekwatnej do rozmiaru doznanej krzywdy.

Ustalając wysokość zadośćuczynienia, pamiętać należy, że ma ono mieć charakter kompensacyjny, a więc musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość przyznawanej kwoty zadośćuczynienia powinna być ukształtowana tak, aby stanowić ekwiwalent wycierpianego bólu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2018r., sygn. akt I ACa 618/17).

W praktyce ubezpieczyciele bardzo często przyznają rażąco niskie zadośćuczynienia, które nie przedstawiają realnie odczuwanej wartości ekonomicznej. W takiej sytuacji warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela i konsekwentnie domagać się zapłaty wyższego odszkodowania. Warto również skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata doświadczonego w sporach ubezpieczeniowych, który podpowie jakie kwota zadośćuczynienia jest możliwa do uzyskania od towarzystwa ubezpieczeniowego i będzie reprezentował osobę poszkodowaną w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, a następnie w ewentualnym sporze sądowym.