Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Już niedługo (25 maja 2018r.) wejdzie w życie unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych- RODO, które wprowadza szereg nowych uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim możliwość nakładania na przedsiębiorców wysokich kar pieniężnych w przypadku nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia. Warto przygotować się zawczasu na nadejście RODO.

Oferujemy pomoc prawną w kompleksowym wdrożeniu nowych standardów ochrony danych osobowych w firmie/instytucji. Najpierw przeprowadzamy audyt dotychczasowej ochrony danych osobowych, a następnie wskazujemy jakie wymogi przedsiębiorca/ instytucja musi spełnić, żeby działać zgodnie z RODO. Następnie przygotowujemy odpowiednie dokumenty dostosowane do charakteru prowadzonej działalności, a na końcu przeprowadzamy szkolenie wdrażające.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • doradztwo prawne związane z koniecznością wdrożenia w firmie/instytucji nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych przewidzianych przez RODO
  • audyt dotychczasowej ochrony danych osobowych w firmie/instytucji (analiza dokumentów, spotkania z pracownikami)
  • tworzenie polityk bezpieczeństwa i innych wewnętrznych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w firmie/instytucji
  • tworzenie polityk prywatności
  • tworzenie projektów wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • tworzenie projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.