Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Obsługa firm i spółek

Pomoc skutecznego prawnika w prowadzonej działalności gospodarczej potrafi być nieoceniona. Prędzej czy później każdemu przedsiębiorcy trafi się niesumienny kontrahent, na horyzoncie pojawi się widmo sporu sądowego albo negocjacje prawne dotyczące ważnego kontraktu, nie wspominając o kwestiach pracowniczych czy możliwych sporach z ZUS. Bez wątpienia radca prawny zajmujący się obsługą przedsiębiorców poza znajomością przepisów prawnych z różnych gałęzi prawa powinien również wykazywać się elastycznością i zrozumieniem potrzeb świata biznesu. Dlatego z przedsiębiorcami, z którymi współpracuję, staram się stworzyć taki model współpracy, który umożliwi im skoncentrowanie na prowadzeniu firmy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i zminimalizowaniu potencjalnego ryzyka prawnego.

Poza bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców pomagam również osobom, które dopiero planują założyć własną firmę i zastanawiają się nad wyborem odpowiedniej formy prawnej dla planowanego przedsięwzięcia lub potrzebują kompleksowego doradztwa prawnego na start.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • doradztwo prawne przy zakładaniu działalności (wybór odpowiedniej formy prawnej działalności)
 • kompleksowa pomoc prawna przy tworzeniu spółek (umowa spółki i inne towarzyszące dokumenty, rejestracja spółki w KRS)
 • inne postępowania rejestrowe przed KRS (zmiana umowy spółki, zmiana wspólników, zmiany członków zarządu itp.)
 • bieżąca obsługa korporacyjna (projekty protokołów zgromadzeń wspólników, projekty uchwał)
 • spory między wspólnikami, spory między wspólnikami, a spółką, wystąpienie wspólnika ze spółki, rozwiązanie spółki przez sąd,
 • stała obsługa prawna firmy
 • opiniowanie i tworzenie umów
 • windykacja należności
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi, w tym organami administracji publicznej
 • tworzenie wzorów dokumentów wewnątrzzakładowych (regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania)
 • dokumenty związane z ochroną danych osobowych w firmie (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych)
 • prawo pracy, spory z pracownikami
 • spory z ZUS
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.