Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Spory konsumenckie

Codziennie każdy z nas zawiera umowy, w których występuje jako konsument czyli osoba prywatna nie działająca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Niektóre z tych umów mają charakter drobny, inne zaś w sposób istotny rzutują na stan naszych finansów, jak chociażby umowa kredytu hipotecznego we frankach czy nietrafiona umowa ubezpieczenia na  życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Nierzadko zdarza się że umowy zawierane z konsumentami zawierają tzw. postanowienia niedozwolone, tj. takie które w sposób istotny naruszają interesy konsumenta. W tej sytuacji warto wiedzieć, że prawo przewiduje szereg uprawnień dla konsumentów, które mają na celu ochronę ich interesów (od ustalenia bezskuteczności danego niedozwolonego postanowienia umownego po nieważność całej umowy). Natomiast zupełnie inną kwestią jest umiejętność korzystania przez konsumentów z przysługujących im praw w praktyce, zwłaszcza w przypadku sporu z dużą silniejszą instytucją, jak chociażby bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Właśnie w przypadkach spornych spraw z przedsiębiorcami pomoc radcy prawnego może być nieoceniona, trudno bowiem osobie prywatnej domagać się od dużej korporacji przestrzegania swoich praw, bez szczegółowej i praktycznej znajomości przepisów konsumenckich.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • zwrot opłaty likwidacyjnej (ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty)
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w kredytach frankowych (UNWW)- zwrot pobranych składek do 10 lat wstecz
  • kompleksowa analiza prawna umowy kredytu hipotecznego we frankach pod kątem niedozwolonych postanowień umownych
  • klauzule indeksujące/waloryzujące do franka szwajcarskiego, reprezentacja przed bankiem w trakcie postępowania polubownego, przygotowanie pozwu oraz dalsze prowadzenie sporu sądowego
  • reprezentacja pozwanych przez banki w sprawach dotyczących kredytów frankowych
  • inne niedozwolone klauzule umowne
  • sprawy związane ze sprzedażą poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (przez telefon, Internet)
  • sprawy z zakresu rękojmi, gwarancji (wadliwy towar)
  • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i w postępowaniu sądowym
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.