Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Odszkodowania

Jeśli miałeś wypadek samochodowy nie ze swojej winy, poślizgnąłeś się na nieodśnieżonym chodniku, uległeś wypadkowi przy pracy albo sąsiad zalał Ci mieszkanie, pamiętaj należy Ci odszkodowanie. Kancelaria w zakresie spraw odszkodowawczych ma wieloletnie i bogate doświadczenie, dlatego nie boimy się prowadzenia  spraw trudnych i zawiłych. Dzięki wieloletniej praktyce w tej dziedzinie jesteśmy w stanie ustalić zarówno podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, jak również przewidywaną wysokość należnych Ci świadczeń oraz efektywnie reprezentować Twoje interesy w postępowaniu polubownym. Kiedy wypłacona kwota jest za niska dochodzimy należnego odszkodowania w postępowaniu sądowym.

W odróżnieniu od tzw. kancelarii odszkodowawczych nie działamy przez pośredników, dzięki czemu Klient ma zawsze bezpośredni kontakt z reprezentującym go radcą prawnym.

Ponadto dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcą z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków jesteśmy w stanie aktywnie reprezentować interesy Klienta także we wszystkich sprawach spornych związanych z odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne, jak np. w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie lub bezpodstawnie ustalił przyczynienie poszkodowanego skutkujące obniżeniem wysokości odszkodowania. Reprezentujemy poszkodowanych także w postępowaniach karnych.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
 • szkoda na osobie: zaniżone zadośćuczynienie lub odszkodowanie za poniesione koszty leczenia
 • odmowa przyznania odszkodowania za prywatne koszty leczenia, koszty opieki osób trzecich
 • utracone dochody w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • zaniżone odszkodowanie (zaniżony kosztorys) za szkodę w pojeździe z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
 • zadośćuczynienie za poślizgnięcie się na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku ze śmiercią osoby najbliższej
 • zalania i inne szkody w mieniu
 • szkody z dobrowolnych ubezpieczeń (odmowa uznania odpowiedzialności, zaniżone odszkodowanie)
 • błędy medyczne
 • analiza prawna Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • obrona oskarżonych w postępowaniu karnym
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.