Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe często są sprawami spornymi, wywołującymi wiele emocji wśród członków rodziny. Z jednej strony należy uszanować wolę osoby zmarłej, z drugiej zaś nie powinno nas to powstrzymywać przed dochodzeniem swoich uprawnień, jak chociażby prawa do zachowku czy rozliczenia nakładów poczynionych na majątek spadkowy. Często sam krąg spadkobierców nie budzi wątpliwości, trudności pojawiają się natomiast w sytuacji, gdy brak jest zgody co do sposobu podziału spadku. Z drugiej strony w praktyce często można spotkać sytuacje związane ze spadkami obciążonymi licznymi długami, których przyjęcie mogłoby się wiązać z niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi dla potencjalnych spadkobierców. We wszystkich sprawach spadkowych pomagam swoim Klientom przeprowadzić postępowania spadkowe możliwe jak najszybciej, dążąc do polubownego zakończenia sprawy, mając jednocześnie na uwadze osobisty charakter prowadzonych spraw i związane z nimi emocje.

Kancelaria zajmuję się również szeroko pojętym doradztwem prawnym w zakresie rozporządzeń spadkowych. Uważam, że o przyszłość materialną bliskich powinno się zadbać jeszcze za życia, tak by ograniczyć potencjalne ryzyko konfliktów rodzinnych związanych z majątkiem spadkowym.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • odrzucenie spadku (także przez małoletniego)
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  • spis inwentarza
  • zabezpieczenie spadku
  • sprawy o zachowek
  • wydziedziczenie
  • dział spadku
  • doradztwo prawne w zakresie rozporządzeń spadkowych
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.