Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Sprawy rodzinne (rozwody, alimenty)

Sprawy rodzinne są trudne zarówno dla Klienta, jak i reprezentującego go radcy prawnego. Dla Klienta wiążą się z dużym stresem, bo dotyczą najważniejszych kwestii życiowych. Dla prawnika, bo wymagają nie tylko szerokiej wiedzy, doświadczenia życiowego, ale przede wszystkim empatii i umiejętności wczucia się w sytuację życiową Klienta. W swojej praktyce staram się łączyć wszystkie te elementy- tak by z jednej strony jak najlepiej chronić interesy prawne Klienta, z drugiej zaś dać mu poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Bez wątpienia do bardzo trudnych spraw należą sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, w których nie tylko Klient musi odpowiedzieć o najintymniejszych szczegółach swojego osobistego życia, ale często jest również ofiarą domowej przemocy psychicznej i/lub fizycznej. W takich sytuacjach poza doradztwem prawnym staram się również zapewnić wsparcie psychicznie, wiedząc jak trudnym i przełomowym krokiem było zdecydowanie na złożenie pozwu o rozwód. Jednocześnie kiedy strony mają małoletnie dzieci dbam również o to, aby w toczącym się postępowaniu rozwodowym ochronić ich interesy zarówno w sferze ekonomicznej (alimenty) jak i emocjonalnej oraz życiowej (kwestia władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów).

Zawsze też namawiam byłych małżonków do polubownego podziału majątku wspólnego. Sprawy sądowe o podział majątku wspólnego potrafią ciągnąć się latami i często wiążą się z trudnościami dowodowymi związanymi chociażby z ustaleniem wysokości nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z alimentami na dziecko, orzekaniem o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem
 • rozwód z alimentami na małżonka
 • sprawy o separację (pozew o separację, separacja na zgodny wniosek stron)
 • polubowny podział majątku wspólnego
 • sądowy podział majątku wspólnego
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego
 • egzekucja alimentów
 • sprawy o podwyższenie/obniżenie alimentów
 • sprawy dotyczące bezpodstawnie pobranych alimentów
 • sprawy związane z opieką nad dziećmi (ustalanie kontaktów, zakaz kontaktów)
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, przyznanie)
 • sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.