Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Umowy

Każdy z nas wie, że przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Natomiast już nie każdy po lekturze danego kontraktu jest w stanie określić ryzyko prawne i ekonomiczne, jakie wiąże się z jego podpisaniem. Rolą dobrego prawnika w takiej sytuacji jest zwrócenie uwagi Klienta na potencjalnie niebezpieczne dla niego postanowienia jak chociażby kary umowne, zasady naliczania i wysokość odsetek za opóźnienie w płatności czy możliwość i terminy wypowiedzenia umowy oraz związane z tym koszty (np. odstępne).

Panuje takie obiegowe przekonanie wśród prawników, że umowy powinno tworzyć się na tzw. „złe czasy”. Kiedy współpraca między stronami układa się dobrze mało kto zwraca uwagę na pisemne postanowienia zawartej umowy lub w ogóle nie zawiera umów w formie pisemnej poprzestając jedynie na ustnych ustaleniach (o ile dana umowa dla swojej ważności nie wymaga formy pisemnej). Treść pisemnej umowy staje się istotna dopiero w momencie gdy współpraca między stronami zaczyna się psuć. Dlatego nawet mimo dobrych relacji z drugą stroną zawsze powinniśmy mieć na względzie swój interes prawny i dążyć do tego, aby każda umowa była podpisywana na początku współpracy i zawczasu regulowała naszą sytuację prawną w sposób korzystny.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • opiniowanie i tworzenie umów powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym
  • uzupełnianie istniejących umów pod kątem dodatkowych postanowień umownych zabezpieczających interesy Klienta
  • umowy związane z obrotem nieruchomościami (umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu okazjonalnego, umowy najmu lokalu usługowego w tym najmu powierzchni w galerii handlowej)
  • umowa sprzedaży (samochodu lub innej rzecz ruchomej)
  • umowa najmu i dzierżawy
  • umowa o dzieło, umowy o remont mieszkania/domu i umowa o roboty budowlane
  • umowa zlecenia i o świadczenie usług
  • umowa poręczenia
  • umowa darowizny
  • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.