Oferta Kancelarii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii znajdującą się poniżej.

Windykacja, sprawy komornicze

Brak zapłaty wynagrodzenia przez niesumiennego kontrahenta jest przykrym doświadczeniem dla każdego. Początkowo łudzimy się, że druga strona wywiąże się z zawartej umowy- wysyłamy smsy, e-maile z przypomnieniem o zaległości, jednakże bez oczekiwanego rezultatu. Tracimy nerwy, ale nie przynosi to żadnego efektu. W takiej sytuacji czas zawsze działa na niekorzyść wierzyciela i dlatego najlepiej jest przekazać jak najszybciej sprawę do doświadczonego prawnika. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu zaległych wierzytelności począwszy od postępowania polubownego, poprzez postępowanie sądowe, a kończąc na aktywnym reprezentowaniu interesów wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Zdarzają się również sytuacje, w których dochodzona od dłużnika należność jest bezzasadna albo dłużnik w ogóle nie wiedział o toczącym się postępowaniu sądowym i dowiaduje się o sprawie dopiero na etapie egzekucji komorniczej. W praktyce często mam do czynienia z dochodzeniem od dłużników wierzytelności przedawnionych, w których odsetki często wielokrotnie przewyższają należność główną. We wszystkich tych sytuacjach Kancelaria pomaga dłużnikowi chronić jego interesy.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

  • eprezentacja wierzycieli na etapie postępowania polubownego
  • negocjacje warunków spłaty zadłużenia z dłużnikiem
  • przygotowywanie projektów ugód dotyczących spłaty zadłużenia
  • kompleksowe dochodzenie należności na etapie postępowania sądowego
  • składanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej i reprezentacja wierzyciela w trakcie postępowania komorniczego
  • obrona dłużnika przed bezpodstawną egzekucją, w tym dochodzeniem przedawnionych roszczeń
  • skarga na czynności komornika
  • powództwo przeciwegzekucyjne
Skontaktuj się z nami za pomocą porady online lub telefonicznie.