Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy od charakteru, stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu jej trwania. Staramy się być elastyczni i oferujemy naszym Klientom kilka sposobów wynagrodzenia:

SPRAWDŹ
Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy (np. prowadzenie sprawy w sądzie, reprezentowanie przed organem administracji publicznej).

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Stawka godzinowa

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie i ustalonej wspólnie z Klientem stawki godzinowej.

Success fee (premia za sukces)

W niektóry sprawach wynagrodzenie Kancelarii może składać się z kwoty stałej oraz premii w przypadku pomyślnego wyniku sprawy. Dzięki takiem rozwiązaniu Klient ponosi mniejsze koszty związane z rozpoczęciem prowadzenia sprawy.

Abonament miesięczny

Ten model wynagrodzenia jest dedykowany przede wszystkim dla przedsiębiorców potrzebujących stałej obsługi prawnej.